Invitasjon til Sjømennenes Minnedag

Langesund og Omegns Sjømannsforening inviterer til Sjømennenes Minnedag. Tradisjon tro arrangeres minnedagen første søndag i september – i 2017 søndag 3. september. Arrangementet går på omgang blant sjømannsforeninger i regionen – i år er det vår tur. Det blir taler, minnegudstjeneste og middag. Se detaljert program for dagen nedenfor. NB! Påmeldingsfrist til middag er 15. august. Invitasjon er sendt ut til 14 sjømannsforeninger i Østlandsområdet. Vi oppfordrer til oppslutning om arrangementet!

Les  Invitasjon til Sjømennenes Minnedag (3)  her.