Fullriggeren «Gantock Rock»

Bildet viser maleri av fullriggeren «Gantock Rock» fra Langesund. Maleriet av «Gantock Rock» ble høytidelig overrakt fra skipsreder H.P Jacobsen til Langesund og Omegns Sjømannsforenings formann Gunnar Andersen i 1932. Maleriet av fullriggeren er Sjømannsforeningens første maleri. Fra historisk arkiv har vi fått mer om «Gantock Rock». Det kan du lese her.

Vinteren 1942

Som et apropos til den strenge vinteren i år, la red. ut noen bilder fra vinteren 1942 under siden «Aktuelt». Vi har valgt å legge bildene over til «Bildegalleriet». Bildet t.v viser fiskeskøyter innefrosset i sundet, Langesund. På bildet t.h. assisterer taubåt/isbryter «Kolbjørn» skjøytene med å komme seg ut på fiskefeltet. Langøya i bakgrunn på […]

Verdens største

Det største skip som noengang er bygget har bl a het «Jahre Viking». Skipet er ikke lenger i trafikk, men fungerer som flytende oljelager utenfor Qatar. Hvis man leser hensikten med «Bildegalleriet»ovenfor, passer dette skipet muligens ikke helt inn her. Redaksjonen ble fasinert av skipets dimensjoner og de norske interesser som har stått bak og […]

Verkstedets siste byggenummer

I Billedgalleriet har vi tidligere presentert Langesund mek. verksteds byggenummer 1 – D/S «Terneskjær». Hva er ikke mer naturlig enn også å presentere verkstedets siste byggenummer! På 1960-tallet ble det bygget et betydelig antall ferjer ved verkstedet. Ferjebyggingen var en faglig triumf, men en økonomisk fadese som mot slutten av ti-året truet verkstedets eksistens. Det […]

M/S «Belevelyn»

Dette er M/S «Belevelyn», min første båt, skriver Morten Nymann M/S «Belevelyn» var på 5700 dwt og tilhørte rederiet Belships Company Limited Skibs a/s, Oslo. «Belevelyn»var bygget ved Bremer Vulkan i Tyskland i 1957. M/S «Belevelyn» var en tungløftbåt, med løftekapasitet på 140 tonn. Jeg mønstret på som maskingutt i Glasgow som 17-åring høsten 1963 […]

D/S «Felix»

Historien om hvorfor D/S «Felix» finnes i bildegalleriet, finner du lengre nede i artikkelen. Den 14.mars 2010 publiserte vi en artikkel om isvinteren 1942. (Se på siden «Aktuelt» og bildene nedenfor). På et par av bildene vi gikk gjennom, var det bilder av et dampskip som lå fastfrosset i sundet i Langesund. Ville det være […]

Fraktdamperen D/S «Terneskjær»

A/S Langesunds mek. verksteds byggenummer 1, D/S «Terneskjær» D/S «Terneskjær» regnes som byggenummer 1 ved A/S Langesunds mek.verksted. Skipet ble sjøsatt i begynnelsen av juni 1918 og ble karakterisert som en «1000-tonner». Skipet ble først overlevert rederiet Hans P. Jacobsen, Langesund i mars 1919. D/S «Terneskjær» var et moderne skip med tre lasteluker, tre vinsjer, […]

Langesund mek .verksted

Bilde fra A/S Langesunds mek.verksted. Verkstedets folk poserer for fotografen. Bildet er tatt i 1917 eller 1918. Etterhvert som seilskuteflåten ble redusert, innså eierne av verkstedet på Smietangen at arbeide med seilskuter snart ville ta slutt. Spørsmålet om å etablere et mekanisk verksted ble drøftet. Det ble startet et rederi og rederiet lot sine skip […]

M/S Fernbay

Dette er M/S Fernbay, det første skipet jeg, Rolf Formo,  seilte med som 16-åring. Her er mitt første skip, M/S Fernbay (8360 dwt). Rederi Fearnley & Eger, Oslo. Bygget i 1949 ved Eriksberg Mek. Verksted AB i Gøteborg. Jeg mønstret på som maskingutt i Boston som 16 åring 2. mars 1961. Seilte tre ganger jorda […]

Barken «Minerva»

Bildet av barken inngår i Sjømannsforeningens arkiv. «Minerva» var på 363 netto tonn og bygget ved Georgernes verft i Bergen i 1851. Seilskipet ble bygget om og forlenget i Langesund i 1863. Redere fra Langesund var Just Olsen Wright 1875-1879 og Ulrich Feilberg 1879-1888. Skipsførere var bl a Ulrich Feilberg 1879-1886 og J. Gundersen 1887-1888 […]