«LAHELA»

Fergeselskapet som i sin tid trafikerte strekningen Langesund – Helgeroa ble påtenkt gjennom en innbydelse til aksjetegning i 1938. De som stod bak aksjeinnbydelsen kom fra Langesund, Helgeroa og Larvik. Fergene som etterhvert ble anskaffet fikk navnet LAHELA som sto for første stavelse i de respektive hjemsteder – LAngesund, HElgeroa og LArvik. Den første bilfergen […]

Fyret og Tuva

Ekstremværet Tuva rammet sørlige Norge og Gøtaland i Sverige den 31. januar 2008. Danmark fikk også føle uværet. Ekstremværet kom i form av storm, store nedbørsmengder og høy vannstand. Årsaken til stormen var at to lavtrykk møttes, det ene fra Island og det andre fra lenger sør i Atlanterhavet. Lavtrykket beveget seg over Skandinavia fra […]

M/S «Haugvik»

Bildet av M/S «Haugvik» vekker ganske sikkert minner hos flere enn redaktøren, som var messegutt ombord sommeren 1962. M/S «Haugvik»(t.v) var sammen med M/S «Hydro» og M/S «Herøya» kjente innslag i kystrafikken til/fra Hydos anlegg i Porsgrunn fra 1950 til ut på1970-tallet. Skipene var søsterskip og alle var bygd ved Marinens Hovedverft i Horten i […]

Fullriggeren «Gantock Rock»

Bildet viser maleri av fullriggeren «Gantock Rock» fra Langesund. Maleriet av «Gantock Rock» ble høytidelig overrakt fra skipsreder H.P Jacobsen til Langesund og Omegns Sjømannsforenings formann Gunnar Andersen i 1932. Maleriet av fullriggeren er Sjømannsforeningens første maleri. Fra historisk arkiv har vi fått mer om «Gantock Rock». Det kan du lese her.

Vinteren 1942

Som et apropos til den strenge vinteren i år, la red. ut noen bilder fra vinteren 1942 under siden «Aktuelt». Vi har valgt å legge bildene over til «Bildegalleriet». Bildet t.v viser fiskeskøyter innefrosset i sundet, Langesund. På bildet t.h. assisterer taubåt/isbryter «Kolbjørn» skjøytene med å komme seg ut på fiskefeltet. Langøya i bakgrunn på […]

Verdens største

Det største skip som noengang er bygget har bl a het «Jahre Viking». Skipet er ikke lenger i trafikk, men fungerer som flytende oljelager utenfor Qatar. Hvis man leser hensikten med «Bildegalleriet»ovenfor, passer dette skipet muligens ikke helt inn her. Redaksjonen ble fasinert av skipets dimensjoner og de norske interesser som har stått bak og […]

Verkstedets siste byggenummer

I Billedgalleriet har vi tidligere presentert Langesund mek. verksteds byggenummer 1 – D/S «Terneskjær». Hva er ikke mer naturlig enn også å presentere verkstedets siste byggenummer! På 1960-tallet ble det bygget et betydelig antall ferjer ved verkstedet. Ferjebyggingen var en faglig triumf, men en økonomisk fadese som mot slutten av ti-året truet verkstedets eksistens. Det […]

M/S «Belevelyn»

Dette er M/S «Belevelyn», min første båt, skriver Morten Nymann M/S «Belevelyn» var på 5700 dwt og tilhørte rederiet Belships Company Limited Skibs a/s, Oslo. «Belevelyn»var bygget ved Bremer Vulkan i Tyskland i 1957. M/S «Belevelyn» var en tungløftbåt, med løftekapasitet på 140 tonn. Jeg mønstret på som maskingutt i Glasgow som 17-åring høsten 1963 […]

D/S «Felix»

Historien om hvorfor D/S «Felix» finnes i bildegalleriet, finner du lengre nede i artikkelen. Den 14.mars 2010 publiserte vi en artikkel om isvinteren 1942. (Se på siden «Aktuelt» og bildene nedenfor). På et par av bildene vi gikk gjennom, var det bilder av et dampskip som lå fastfrosset i sundet i Langesund. Ville det være […]