Archive by Author

Kystruta Oslo – Bergen

Kystruta Oslo – Bergen var et fast innslag i dagliglivet i de fleste byer på strekningen i vel 70 år. Kystruta hadde 2 daglige anløp i Langesund; en østgående og en vestgående. Anløpene var for sosiale samlingspunkt å regne – «en institusjon i bybildet». Lokalbefolkningen dro til Damskipsbrygga og møttes for å bivåne passasjerer og […]

Den moderne hvalfangst 150 år

Historisk deles hvalfangsten inn i to hovedperioder; den gamle fangsten, dvs fangst fra robåter med håndharpun, og den moderne fangst, dvs fangst fra damp- eller dieseldrevne hvalbåter med kanon til å skyte en kombinert harpun og granat inn i hvalen. Svend Foyn (bilde t.v.), født i Tønsberg 9. juli 1809 – død 30. november 1894 […]

Vassdraget var livsnerven

FRAM-POSTEN kommer ut en gang i året og utgis av Stiftelsen Venneforeningen Magnus, Vrådal. Formålet med avisen er å informere om MS «FRAM» (bilde t.v.), historia rundt vassdraget der den seiler og hva som finnes i området i dag. FRAM-POSTENS gode annonsører yter bidrag til driften av veteranbåten. John Straume, Kviteseid er redaktør for FRAM-POSTEN. […]

Her seiler språket ditt

Helgen 12. – 15. juli kom Tall Ships Race 2014 til Fredrikstad som havn nr 2 under årets seilas (Bilde t.v.). I den forbindelse hadde VG Helg den 12. juli en artikkel med overskriften «Her seiler språket ditt», ledsaget av bilder av flotte seilskuter. Artikkelen var skrevet av Harald Vikøyr og forteller om hvor mange […]