Organisasjon

Generalforsamlingen avholdes hvert år i slutten av januar. Da velges foreningens styre som består av 6 personer. I tillegg velges to varamenn, to revisorer og tre personer til valgkomite. Generalforsamlingen kan også beslutte og opprette komiteer ut over dette. For tiden er det to slike komiteer – en huskomité og en festkomité. Styrets medlemmer velges normalt for to år mens varamedlemmer velges for ett år.

Styret for Langesund og Omegns Sjømannsforening 2018:

 

Formann
Lasse J. Lassen
Kilebygdvegen 6,
3739 Skien
Tlf: 35593252

Ijlassen@online.no

Per FlåtheNestformann
Per Flåthe
Gamle Bamblevei 20,
3970 Langesund
Tlf: 92493039
pflaathe@mac.com

ola_aasKasserer
Ola Aas
Harald Hårfagres vei 43,
3960 Stathelle
Tlf: 95031687
ola-aas@broadpark.no

 

Tor A. DahlStyremedlem
Tor Alrik Dahl
Gjømleåsen 33,
3970 Langesund
Tlf: 90046674
tor.a.dahl@icloud.com

Jørn VenåsStyremedlem
Jørn Wenaas
Wrigthsgate 40,
3970 Langesund
Tlf: 90720056
joern-o@online.no

Styremedlem
Trygve Thorstensen

Torskebergveien 5
3950 Brevik
Tlf: 90774859
try2@online.no

Varamann til styret Svein Giskemo
Varamann til styret Thor Næss
Huskomiteens leder Leif V. Hansen
Festkomiteens leder Pål B. Flåten

 

KOMITEER OG VALGPERIODER

Styre og komiteer 2018-utgave c.