Tema-aften

Tema-aften: Vårt medlem Arne Magnus Pettersen forteller om sine erfaringer fra sin tjeneste i Libya. Han har jobbet 23 år i oljehavnen Zueitina, Libya, som los (11 år) og som Marine Superintendent (havne sjef). Vi ser fram til denne tema-aften!

Huset er åpent fra kl 1900 – Arne Magnus starter sin orientering kl 1930. Velkommen!

Spiseaften

hvalbiff IVelkommen til spiseaften – hvalbiff står på menyen! Som vanlig er Huset åpent fra kl 1900 og vi går til bords kl 2000.

Velkommen til Christiania Seilskuteklubb

Nylig la vi ut en link til Christiania Seilskuteklubb, etter tips fra Knut Bjerke. Du finner den under fanen “Linker” eller du kan se den ved å klikke her. I den forbindelse sendte han redaksjonen et innlegg som du kan lese ved å klikke på linken nedenfor

Innlegg til Aktuelt siden – Knut Bjerke

Nedenfor ser du et bedre bilde av forsiden til boken “Norske Seilskip” som altså finnes i foreningens Historiske arkiv. (Klikk på bildet)

fredhoyforlag

Filed under: Uncategorized

Tema-aften 10. februar 2016

Vi ønsker velkommen til årets første tema-aften!

Direktør Thor Oscar Bolstad orienterer om “Herøya Industripark – historie, status, utfordringer og framtid”.

Som vanlig er Huset åpent fra kl 1900, Bolstad starter orienteringen kl 1930.

Krigsseilerregisteret

Krigsseilerregisteret Krigsseilerregisteret ble 19. januar 2016 markert tilgjengelig for alle. Begivenheten fant sted i lokalene til Oslo sjømannsforening. Krigsseileren Peter Henry Hide var æresgjest. Jon Michelet var også tilstede på åpningsseremonien. Han har som kjent bidratt til å skape stort engasjement for krigsseilerne med sin bokserie “En sjøens helt”.

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt register for alle norske kvinner og menn som seilte i den norske handelsflåte 1939 – 1945. De dramatiske historiene til tusener av norske krigsseilere er nå samlet i et nettarkiv. En stor dugnadsinsats ligger bak – sjømannsforeninger over hele landet har bidratt. Arbeidet med å lage Krigsseilerregisteret er omfattende og tidkrevende. Registreringen vil foregå over flere år. Pr d d er det ca 6300 personer og ca 2300 skip i registeret. Målet er at så mange som mulig  av de 30.000 norske krigsseilere skal inn i registeret og sikre at krigsseilernes historier ikke går tapt.

Krigsseilerregisteret drives av Stiftelsen Arkivet, Kristiansand i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre sjømannsforeninger. E-post: krigsseilerregisteret@stiftelsen-arkivet.no. Krigsseilerregisteret  er finansiert av Samlerhuset Norge, som tok initiativ til registeret, samt andre givere fra hele Norge. Riksarkivet har bidratt med arkivbilder til registrering av krigsseilerne.

Vi anbefaler leserne et “dypdykk” i Krigsseilerregisteret – et fantastisk nettarkiv med et mangfoldig innhold som er i utvikling. Klikk deg inn her og ta en reise i arkivet! Viktig: Har du relevant dokumentasjon som intervjuer, pass, eksamenspairer, brev, foto, film, dagbøker etc kan du gjerne bidra til arkivet ved å ta kontakt med stiftelsen. Les mer om dette under linken ovenfor.

Linken til krigsseilerregisteret ligger også permanent ute på våre hjemmesider under fanen “Linker”.

 

 

Filed under: Uncategorized

Generalforsamling 2016

Velkommen til Generalforsamling 2016 – den 91. i rekken! GF 2016 holdes på Huset med start presis kl 1900.

Etter Generalforsamlingen serveres torsk, lever og rogn.

Flere detaljer vil bli annonsert i god tid før Generalforsamlingen.

 

“SKIBSKATTEN” – Sjømandsforeningens første avis

Avis

Under et besøk i vårt Historiske arkiv gjorde Knut Bjerke meg oppmerksom på en bok, nærmere bestemt et protokollignende dokument. (Se bildet ovenfor). Dokumentet er fra 1928, benevnt “SKIBSKATTEN” og var et “organ for Langesund og Omegn`s Sjømandsforening”, mao en avis for sjømannsforeningen som hadde sin første utgave 3. mars 1928! Dette var nok nytt for mange, vil jeg tro.

“Se katten kommer på rekken frem med halen tilværs og stjernene tendt, den mjauer, maler og trykker sig, ømt under Deres kjelne hender til, og ber saa vakkert: skriv nogen ord som jeg kan sette i bladet inn…..”
Slik begynner nr 1, 1. Aargang av Sjømandsforeningens avis. (Se også bilde under).

skibskatten I

Avisen er håndskrevet, med stø og stilig skriftførsel, og illustrert med flotte tegninger. Stoffet er lett og humoristisk, krydret med anekdoter og historier. Gammel og noe uvant håndskrift, gjør det til tider vanskelig å tyde innholdet. Det er imidlertid ikke tvil om at organet er ment som et slags “moroavis”, der foreningens liv skildres på en munter måte. Etter en gjennomgang av dokumentet, virker det som om foreningens formann til enhver tid var avisens redaktør (Hvem ellers var Janus?). På et tidspunkt er det “tilsatt” en redaksjonssekretær. Det siste innlegget i avisen er datert 25. januar 1958 – mao i dens 30. årgang.

Hensikten med denne artikkel er å gjøre medlemmene oppmerksom på at sjømandsforeningen fra “tidenes morgen” hadde en avis. Foreningens “avis” idag har en moderne og digital form i form av nettportalen www.langesundsjomannsforening.com – der du befinner deg nå. Jeg anbefaler leserne å ta en kikk i den gamle avisen – et klenodium, som kan lånes ut ved henvendelse til vår arkivar på Historisk arkiv.

For å illustrere tonen i avisen avslutter jeg dette innlegget med å sitere fra avisens siste sak (altså datert 25.1.1958):

“Tilslutt en historie fra Stathelle hjelpefengsel: En av distriktets prester spør fangen: “Nå min gode mann, er det trangen etter alkohol som har bragt Dem hit?” “Nei”, svarer fangen, “her er det ikke mulig å få tak i en dråpe!”
SKIBSKATTEN henstiller derfor til sine lesere: Hold dere vekk fra fengslene og støtt opp om Langesund Sjømannsforening. Her er det både store og gode dråper å få. Skål. Red sek.”

Som dere ser er foreningens navn skrevet på forskjellige måter opp gjennom tidene. De forskjellige formene som forekommer ovenfor er altså ikke feilskrift.
Red. takker Per Flåthe for bistand med avfotografering fra den gamle avisen!

Filed under: Uncategorized

Ordinært medlemsmøte

Velkommen til det første medlemsmøte i 2016! Vi møtes på Huset fra kl 1900. Ingen fast agenda.

Exit SLF

logo SLFSjømannsforeningenes Landsforbund(SLF) ble stiftet 12. februar 1902. Opprinnelig het foreningen Sjømannsforeningenes Fællesforening, men har altså senere skiftet navn til SLF. På stiftelsesmøtet deltok delegater fra Kristiania, Kristiansand, Dypvåg, Fredrikstad, Halden, Holmestrand, Skien og Stavanger sjømannsforeninger. Fællesforeningens formål skulle være, i korte trekk, å fremme og styrke samarbeidet mellom medlemsforeningene, ivareta sjøfartens- og sjømannstandens interesser og deres kultur og tradisjon opp mot utøvende sjøfartsmyndigheter.

På det meste var mer enn førti sjømannsforeninger (inkludert såkalte skipperforeninger) tilsluttet forbundet og var sikkert, i sin tid, en slagkraftig institusjon som hadde innflytelse i sjøfartsspørsmål. Imidlertid, tidene forandret seg og sjøfartsnæringen endret karakter. Formålsparagrafen besto, men i realiteten ble Landsforbundets rolle gradvis redusert. I de senere år ble det stilt spørsmål om forbundets berettigelse, og om at tiden rett og slett hadde løpt fra forbundet? Medlemsforeningene betalte kontigent til forbundet. Hva fikk de igjen for den? Flere foreninger vurderte sitt medlemsskap og flere meldte seg ut. En avviklingsprosess var i realteten i gang. Langesund og Omegns Sjømannsforening meldte seg ut etter vedtak på Generalforsamling 2011. Kort fortalt: Medio 2015 var det kun fire foreninger igjen.

På ekstraordinært landsmøte i Lillesand 22. oktober 2015, der 13 stemmebettigede styremedlemmer og delegater var tilstede, ble det besluttet å opprettholde vedtaket fra det ordinære landsmøtet som hadde besluttet å legge ned SLF. Avstemmingen var enstemmig – SLF ble nedlagt. Nå gjenstår formelle saker som å avslutte regnskap og fordele aktiva iht vedtektene. Endelig beslutninger om dette tas på et siste styremøte om kort tid.

Filed under: Uncategorized

Spiseaften

juletallerken

Sesongens siste spiseaften: Juletallerken.
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til denne tradisjonsrike avslutning på sesongen!
Vi pynter oss litt i anledning julen og går til bords kl 2000.