Tema-aften

Vannportalen ITor Tollefsen orienterer om “Regional plan for vannforvaltning i vårt kystområde”.
Tollefsen tar for seg forvaltning av vassdrag og kystvann – en helhetlig forvaltning på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Huset åpner kl 1900 – orienteringen starter kl 1930. Velkommen til tema-aften!

Historisk arkiv på plass i den gamle garasjen

Vi har tidligere omtalt oppussing og rehabilitering av Huset. Se artikkel datert 16. august 2015. En viktig del av rehabiliteringen har vært å bygge om en garasje til rom for Historisk arkiv. Dette arbeidet er nå ferdig.
Vår foreningen har et betydelig historisk materiale, bl a mottatt som gaver gjennom tidene. Foreningen har imidlertid manglet et passende rom for oppbevaring. Det verdifulle materialet har ligget pakket ned i esker og bokser, rundt om på de forskjelligste steder i Huset vårt. Styret besluttet å bygge om en garasje i bygget til et arkiv for dette materialet. Huskomiteen har fulgt opp arbeidet. Nå er rommet altså ferdig og tatt i bruk. Dette gir leder Knut Bjerke full oversikt og godt grunnlag for å systimatisere  materialet og videreutvikle arkivet.

I anledning spiseaften 25.11. ble alle fremmøtte invitert til arkivet på” visning”. Mer en 20 medlemmer stakk innom til pepeperkaker og forfriskninger. Det var mange godord å høre, både om styrets beslutning, Huskomiteens håndtering av prosjektet og ikke minst om arbeidet Knut har lagt ned for å få arkivet på plass. Webredaksjonen gratulerer!

Filed under: Uncategorized

Spiseaften

hvalbiff ISpiseaften med hvalbiff på menyen.
Huset åpner kl 1900 og vi går til bords kl 2000.
Velkommen til et godt måltid i hyggelige omgivelser!

“Sjødjævelen” og hans seilskip “Seeadler”

Ovenstående tittel er hentet fra Knut Bjerkes foredrag under Sjømannsforeningens tema-aften 14. oktober 2015.

Felix on Luckner
Felix on Luckner

“Sjødjævelen” er tilnavnet på kapteinen på “Seeadler”, marinekaptein Felix von Luckner. “Seeadler” var utrustet som tysk hjelpekrysser under 1. verdenskrig og seilte under norsk flagg! Norge var nøytral nasjon under den krigen. Ved å utgi seg som et norsk fartøy, kunne von Luckner lokke til seg engelske og franske skip som ble angrepet og sendt til bunns.

Knut har bearbeidet foredraget for presentasjon på våre hjemmesider og redaksjonen takker for en spennede og interessant historie, som vi antar ikke var kjent for så mange. Du vil finne artikkelen under “Historisk/Historiske godbiter” eller du kan lese den ved å klikke på denne linken Sjødjævelen og hans seilskip havørnen .

 

Filed under: Historiske godbiter, Uncategorized

Tema-aften

Terje Nordaunet står for kveldens tema: “1.Langesund Sjøspeidergruppe 100 år. En bildevisuell og muntlig reise med en ungdomsklubb som er “still going strong” etter 100 år”.

Gruppeleder Oddbjørn Hermannsen er invitert og vil svare på spørsmål angående dagens aktiviteter.

Velkommen til tema-aften! Huset åpner kl 1900 – Terje starter kl 1930.

oooOooo

NB! Det opprinnelige tema “Skipsbygging i Rio” ved direktør Jan Brønsten, VARD, må dessverre gå ut, men vil bli satt opp igjen i neste semester.

Feiret at foreningen er 90 år!

Lørdag 31. oktober 2015 ble det behørig feiret på Langesund Bad og Gjestegård at Langesund og Omegns Sjømannsforening runder 90 år den 26. november 1925. Det ble en stilig feiring med hele 60 deltakere pluss vår nyvalgte ordfører Hallgeir Kjeldal som hilste fra Bamble kommune. Tor Alrik Dahl ledet oss gjennom festen og vårt lokale band, Fjelljom, spilte til taffelet og dans. Som seg hør og bør ønsket formann Allan Simonsen velkommer, Trygve Thorstensen sørget for at vi utbrakte HM Kongens skål. Formannen holdt en flott jubileumstale. Siste på talelista var foreningens egen historiker Knut Bjerke som holdt en glimrende monolog om foreningens historie helt fram til i dag. I tillegg til blomster en en sjekk fra Bamble kommune kunne Knut Bjerke overlevere fra Langesund turistservice åtte kopier med fine skutemalerier av den verdenskjente marinemaler Carl B. Hestman, som vi skal finne plass til når huset vårt er pusset opp. Trygve Thorstensen takket for maten og Terje Nordaunet holdt damens tale inne i festsalen før dansen som varte til langt over midnatt.

Deltakere på jubileumsfesten  Tale til Sjømannsforeningen på jubileumdsdagen

Formann Allan Simonse ønsker velkommen  Toasmaster Tor og æresmedlem Alf
Stilig knippe deltakere
Stilig jubileum Sjømannen damer pyntet opp på juibileumsfesten. Sjømann 90 år - 3 Sjømann 90 år - 2 Sjømann 90 år Sjømann 90 020  Noen av de 60 deltakerne MArit og Svein Giskemo med Einar Kristiansen Losgjengen Per Berg, Alf Grønseth, POål Flåten og Espen Klyver Knut Bjerke overleverte gave fra Leangesund turistservice  Flott dekket bord Erter, saltkjøtt og flesk av beste merke

 

Filed under: Artikler

Sjømannsforeningen jubilerer og markere sitt 90-årsjubileum

crest2Langesund og Omegns Sjømannsforening ble grunnlagt 26. november 1925. Foreningen markerer 90-årsjubileet med festmiddag og inviterte gjester på “Badet” 31. oktober 2015.
Velkomstdrink serveres kl 1830 – middag serveres kl 1900.

For detaljer – se egen innbydelse. Velkommen!

Påmelding til Rolf Formo – e-post: ro-formo@online.no eller sms til 915 98 808 inne 28. september.

Langesund og Omegns Sjømannsforening 90 år.

Allerede i 1820 ble det stiftet en “Langesund Sømandsforening”. Foreningen hadde medlemmer fra “hele fjorden”, med sete i Porsgrunn.  Foreningen ble oppløst i 1846, pga uoverenstemmelser. Etter nærmere 28 år, i jaunar 1874, ble Langesund og Omegns Sjømannsforening stiftet. Foreningens første formann, eller direktør som det het den gang, var skipsfører og ordfører i Langesund , Johan Mølbach (bilde t.h.). 1179140574_johan_moelbachI 1877 endret foreningen navn til Langesund og Omegns Sjømanns- og Skipsrederiforening.
Denne forening fikk dessverre også et relativt kort liv og ble oppløst  18. februar 1895 – delvis pga synkende medlemstall.

1178782960_gunnar_andersenMen så, etter initiativ fra kaptein Gunnar Andersen (t.v.), ble Langesund og Omegns Sjømannsforening stiftet på nytt. Stiftelsen fant sted 16. november 1925 og kaptein Andersen ble forningens første formann. Foreningens vedtekter ble utferdiget på stftelsesmøtet. Det var 16 medlemmer med fra starten og 26. november 1925 regnes i dag som den offisielle dato for etableringen av nåværende Langesund og Omegns Sjømannsforening.

Til å begynne med hadde ikke foreningen noe fast møtelokale. Møtene ble holdt for det meste i private hjem og spesielt hjemme hos kaptein Andersen. Forskjellige spiseforretninger rundt om i byen ble også benyttet. Fru Arnesens spiseforretning i Wrightegaarden var en av disse. Fra 1936 og fram til 1982 hadde sjømannsforeningen sine medlemsmøter og spiseaftener i Wrightegaarden.

På årsmøtet 21. januar 1984 fikk styret fullmakt til å undersøke mulighetene til å anskaffe et eget hus til foreningen. Etter vurdering av flere alternativer, ble “Rakkestad-gården” i Kongshavnsgate 3 anskaffet. (Er nr 7 i dag). Huset er bygget i 1794 og representerer det kunsthistorikerne kaller “Skiensfjord-klassisismen”. Huset har opp gjennom årene gjennomgått oppussing i flere omganger, ikke minst ved betydelig dugnadsinnsats fra foreningens medlemmer. I jubileumsåret foretas et betydelig utvendige vedlikehold av vegger og trapper samt ombygging av garasje til bl a arkivrom. Dette arbeid utføres av et innleid firma og beregnes ferdig i løpet av oktober dette år.

Sjømannsforeningen tilstreber å opprettholde den gamle stil på bygget, slik at det fortsatt skal passe inn i omgivelsene – eller i området “Tuppestredet”, som det heter på folkemunne. Langesund og Omegns Sjømannsforening fikk Bamble kommunes restaureringspris i 2008. Huset framstår som funksjonelt, godt ivaretatt og er i flittig bruk.

allan_1Sjømannsforeningen er i dag en livskraftig forening og en maritim kulturbærer i Langesund og i Bamble kommune. Foreningen har 85 medlemmer medio oktobermåned. Formann i jubileumsåret er Allan Simonsen (t.v). 90-årsjubileet markeres med festmiddag for medlemmer og innbudte gjester på Langesund Bad lørdag 31. oktober 2015.

(Det korte historiske sammendrag ovenfor er hentet fra våre hjemmesider under fanen “Om Foreningen/Historikk”. Der kan du lese mer, om du ønsker.)

oooOooo

Nedenfor ser du sjømannsforeningens plakett, som ble godkjent til bruk av styret 26. januar 2012. Se vedtekter under fanen “Om Foreningen/Våre lover”.

crest

 

 

 

Filed under: Uncategorized

Dåp av BB “Power”

Power VIISlepebåten BB “Power” ble døpt i Stavanger 15. oktober 2015. Skipet ble levert rederiet Bukser og Berging i første halvår, men pga oppdrag fant man anledning til dåp av skipet først nå. Slepebåten er bygget komplett ved VARDs verft i Braila, Romania og var byggenummer 828. Skipet er et meget kraftig og avansert fartøy med en trekkraft (Bollard) på 130 tonn, har full DP klasse II (Dynamisk posisjonering) og er en såkalt “Anchor Handling Tug”. Skipets spesielle skrogform gir den et meget lavt drivstofforbruk, og er følgelig svært konkurransedyktig mtp rater og kostnader.
BB “Power” har hjemmehavn i Oslo og  opererer pt ut fra basen i Stavanger.

For mer informasjon om skipet vises til bildet nedenfor (klikk for forstørrelse) og til en videosnutt som du kan se ved å klikke her.

Power VI

En delegasjon fra VARD Brevik var tilstede under dåpen i Stavanger. Vårt medlem Leif V Hansen, som er Site Manager for VARD Electro AS Brevik, har sendt oss fakta om fartøyet og bilder fra seremonien. Red. takker for bidrag.

PS

VARD Brevik sponser vår sjømannsforening. Les mer om sponsorene ved å trykke på ønsket logo i sponsorkarusellen i venstre marg.

Filed under: Bilder og historier

Tema-aften

Tema-aften v/ Knut Bjerke. Tema: “Sjødjevelen” om det tyske seilskipet “Seeadler” (bilde) som seilte under falskt flagg under 1. verdenskrig og kapret skip. “Sjødjevelen” henspeiler på marinekaptein Felix von Luckner som var sjef på “Seeadler”. Et interessant og kanskje ikke så kjent tema? Spennende!

Huset er åpent fra kl 1900. Knut starter kl 1930. Velkommen!