Endring i andre etasje

I forbindelse med ombygging av første etasje ble det fattet en beslutning i styret vedrørende andre etasje. Man vedtok og ruste opp med en ny bardisk plassert ved serverings luken i den gamle messen. I tillegg ble det gitt et mandat til huskomiteen om å fjerne den  gamle og et redusert antall bord i gamle messen, slik at den kunne brukes til et samlingsted i tillegg til salongen.

.

Arbeidsfolket klar for servering

Huskomiteen fikk en en ramme på kr 25 000.-, Nå er  arbeidet ferdig og det har gått med kr 24548.-. Det er inklusiv et nytt kjøleskap inn i den nye bardisken og en ismaskin. Den gamle bardisken ble donert til søppelplassen på Eik.

Den gamle bardisken på vei til Eik.

Filed under: Uncategorized

Sjømennenes minnedag 3 september 2017

Langesund og Omegns Sjømannsforening inviterte til feiring av til Sjømennenes Minnedag, som tradisjonelt feires første søndag i september, i 2017 ble det 3. september.

Et arrangementet går på omgang blant sjømannsforeninger i regionen – i år var det vår tur.

Æren ved å arrangerer årets minnedag for sjømenn hadde vi tatt på oss med glede, og forening var innstilt på at dette skulle bli verdig feiring. Noe vi trygt kan si det ble.

Dagen ble behørig feiret med nedlegges av kranser, sjømanns gudstjeneste og bespisning av gjester på huset. Tradisjonsmat fra vår stuert, bacalao med tilbehørere.

Arrangementet startet ved minnestøtten for sjømenn som falt under krigen 1940 til 45. Foreningens medlem Ragnar Bjørnerud hold minnetale over falne sjøfolk og la ned krans. I talen minte Ragnar om sjøfolkenes betydning for utfallet av den 2. verdenskrig. Han trakk også fram lokale personer som bidro gjennom evakuering av nordmenn til Sverige. Koret «Styrbords halser» skapte en flott ramme rundt minnestunden med bl a Ja, vi elsker, Skomvær-valsenog Langesunds sangen.

Ragnar  Bjørnerud holdt minnetralen
og la ned krans på bautaen. Talen kan du laste ned her.

Deretter fortsatte arrangement i Langesund kirke hvor det ble gjennomført en gudstjeneste som var viet sjømenn som var druknet på havet.


Det ble en minnerik gudstjeneste i Langesund kike.

Pensjonert Sogneprest Storaker var liturg, kirkekoret i menigheten, Kor Koselig sang under gudstjenesten. Sognepresten tok utgangspunkt i fortellinger rundt kirkeskipene som henger i alle kirker og tradisjonene rundt dette. Det var også nattverd.Sangene som koret sang, hadde også sitt utspring fra livet på havet. Finn Arild Arntzen fortalte om opprinnelsen for minnestøtten på utsiden av kirken. Da han var Kirkegårds verge hadde folk kommet og etterlyst en plass å legge ned blomster for de som var forsvunnet på havet og som ikke hadde egen gravplass. Han hadde da fått laget minnestøtten og plassert den ved siden av utgangen fra kirken.

Gudstjeneste ble avsluttet med kransepålegging på minnestøtten, for sjømenn som fant sin grav på sjøen.

 
Formann Rolf Formo la sammen med arrangementsleder Knut Bjerke ned krans på minnestøtten etterfulgt av korsang.

Hilsen med blomster er sendt til sogneprest Kjell Storaker og organist Signe Pande i dag:

«Tusen takk for en flott og inkluderende sjømanns-gudstjeneste til minne om sjøfolkene på Sjømennenes Minnedag. Det var bare positive tilbakemeldingerfra alle tilreisende Sjømannsforeninger. Nydelig fremførte sanger av «Kor koselig» og veldig passende musikk. En stor takk til alle».

Sjømansforeningen med gjester tok seg videre med en omvisning og informasjon om Langesund for våre gjester, og til huset hvor det var et stilig arrangement med påfølgende bespisning med tilbehør. Stuert og hans mannskaper hadde dekket til for et festmåltid med bacalao.

 

I underkant av 40 deltaker fra 7 forskjellige Sjømannsforeninger deltok på minnemiddagen i vår nye spisesal. Det ble servert Bacalao med tilhørende drikke i tradisjonell stil. Formann Rolf formo åpnet  – ønsket velkommen til bords og ga deretter ordet til Toastmaster – Knut Bjerke. Kai Th. Lunde fra Brevik og Omegn Sjømandsforening fremførte en appell til deltakende Sjømannsforeninger om neste års arrangement. Sandefjord Sjømannsforening påtok seg spontant å arrangere neste års Sjømennenes Minnedag.

Lasse Lassen holdt en glimrende tale til sjøfolkene og Kai Th. Lunde takket for maten. Etter middagen gikk våre deltakere og gjester opp i 2.etasje og fikk servert kaffe og avec for de som ønsket det. Et hyggelig samvær med mange gode sjømannsvenner ble avsluttet ca. kl.1600 som var etter programmet. Talen til Lasse kan du laste ned her.

Klokka ble rundt 17 før de siste forlot lokalet.

 

Filed under: referat, Uncategorized

Skifte i WEB-redaksjonen

Web-redaksjonen har, fra starten i 2007 og fram til dags dato, bestått av Trygve Thorstensen (red.) og Rolf Formo (ass. red). Ifm websidenes markering av 10-årsjubileum nylig, ønsket webredaksjonen avløsning. Nye krefter ville kunne tilføre redaksjonen en videre positiv utvikling, være nyskapende og gi fornyet- og positivt engasjement til denne funksjonen.

Foreningen har vært så heldig og fått interesserte medlemmer til å utgjøre en redaksjonskomite. Styret besluttet i møte 23.8.17 at Bjørn Reime, Tor A Dahl og Leif Vidar Hansen skal inngå i komiteen. Redaksjonskomiteen vil i nær framtid utpeke ansvarlig redaktør blant disse tre.

Opplæring av redaksjonskomiteen har pågått i noen tid. Den nye redaksjonen tar over 1.9.17 og vi ønsker lykke til! Avtroppende redaksjon takker for seg.

Nedenfor ser dere bilde fra opplæringen av medlemmer i den nye webredaksjonen.

 

 

 

 

 

 

Filed under: Uncategorized

Høstens aktivitsplan er klar

Styremøtet 23.8.17 sluttet seg til forslaget til aktiviteter for kommende halvår og ser slik ut:

23.08. Medlemsmøte uten fast agenda
03.09. Sjømennenes Minnedag – se egen artikkel på disse sider
06.09. Temaaften v/repr fra Fjord Line
20.09. Spiseaften, meny bacalao
04.10. Temaaften v/Dag Holmer
18.10. Spiseaften, meny hvalbiff
01.11. Temaaften v/Ivar Nefstad
17.11. Spiseaften, meny erter, kjøtt og flesk. Merk at denne spiseaften er lagt til en fredag og ledsagere vil bli invitert!
29.11. Temaaften v/professor Ola Flåten
13.12. Spiseaften, meny julemat.

Aktiviteten vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter hvert (noen er lagt ut allerede), med mer informasjon. Følg med på hjemmesidene og hold deg oppdatert.

 

Filed under: Uncategorized

Vi jubilerer!


På  Generalforsamlingen i 2007, besluttet Langesund og Omegns Sjømannsforening, etter et forslag, enstemmig å opprette en web-side, eller hjemmeside på nettet, om man vil. Forslagstilleren ble valgt til redaktør og Rolf Formo som assisterende redaktør .  Sånn ble det og slik har det vært fram til dags dato – 10 år senere.
Ti år på nett og det må markeres!
..og vi kommer ikke utenom et lite tilbakeblikk:
Med god støtte fra et firma i Kragerø med ivrige og dyktige designere, startet vi opp og konstruerte vår hjemmeside. Hva skulle vi ha med, hvordan skulle sidene se ut, hvordan skulle det hele bygges opp – ja , i det hele tatt – hva ville foreningen med sin hjemmeside? Med forankring i styret ble sidene publisert første gang 11. mai 2007! I store trekk er ideene fra 2007 beholdt, og for de som måtte huske, vil man se at sidene i dag har mange likhetstrekk med de opprinnelige. Det betyr ikke at det ikke har skjedd en utvikling. Redaksjonen (red.) synes selv den har vært ganske kreativ og sidene  har utviklet seg i takt med nye ideer og impulser fra foreningen og “omverdenen” for øvrig.

Red. har hatt flere forskjellige firmaer som støtter den tekniske driften av sidene. Det startet med et Kragerø-firma (Think Page), så til IT4You, til Procano og til dagens tekniske støtte som er Oslo-firmaet Fjellvann Media. Årsaken til skifte av firma i denne sammenheng, skyldes konkurser og endringer av firmaenes satsningsområder. Felles for alle firmaer er god støtte og rask respons på våre behov. Vi har grunn til å være fornøyd under vekslende “forhold” fordi hjemmesidenes nedetid er svært beskjeden.

Red. tør si at leserne tok svært godt i mot hjemmesidene fra første stund. Antall treff på sidene bekrefter det. I løpet av 10-årsperioden har mer enn 110 000 lesere besøkt hjemmesidene – ca 50% av de besøkende er til enhver tid unike. Det er spesielt interessant å se av statistikk at sidene har lesere over hele verden. Red. har mottatt utallige henvendelser fra lesere som har spørsmål eller merknader til artikler som er publisert. Slikt gir inspirasjon til arbeidet!

Red. hadde fra starten en ide om at hjemmesidene ikke skulle påføre foreningen kostnader. Det har vi lykkes med da flere sponsorer stiller opp og pryder sidenes venstre marg med reklameinnslag. Det er vi er takknemlig for.

“Formålet med hjemmesidene er, åpent og for all verden, å presentere vår forening, dens historie og aktiviteter.” Red. mener den lever opp til formålet. Det er hevet over tvil at hjemmesidene bidrar til å sette sjømannsforeningen på kartet, og til en positiv profilering av den og dens aktiviteter.

Filed under: Uncategorized

Amerikabåtene

Amerikabåtene er for de fleste synonymt med Den Norske Amerikalinje (NAL) – et rederi som ble grunnlagt i 1910 primært for transatlantisk transport av passasjerer og gods mellom Kristiania og New York. Opp i gjennom tidene hadde rederiet 8 passasjerskip og 13 lasteskip og samtlige skip hadde navn som endte på “-fjord”. Skipene ble i sin tid betraktet som de flotteste i den norske handelsflåte. NALs første skip var S/S “Kristianiafjord” som ble satt i trafikk i 1913. Vi forbinder “amerikabåtene” i første rekke med de skip som fraktet hundretusener av eventyrlystne nordmenn til USA i løpet av første halvdel av 1900-tallet. Passasjerskipene gikk i rute mellom Oslo og New York fram til 1973. Ruten gikk via Kristiansand, Stavanger og Bergen. Rederiet drev også med cruisefart. NALs siste passasjerskip var M/S “Vistafjord”. (Kilde:lokalhistoriewiki.no)

Flere av leserne vil huske Amerikalinjens lasteskip i sin tid ankom fjorden her; svært ofte med korn til “Mølla” i Skien.
Rederiet trakk seg ut av passasjer- og cruisevirksomhet i 1981, og drev kun med frakt inn til selskapet ble overtatt og slått sammen med Wilh. Wilhelmsen i 1995.

24.februar 2017 hadde Aftenposten en artikkel under navnet “Flere hundre tusen dro til USA, få kom tilbake”. Artikkelen handler kort fortalt om utvandringen fra Norge til USA fra 1800-tallet og fram til andre verdenskrig.”Drømmen om et bedre liv  førte dem ut på Atlanterhavet”. Ca 800.000 nordmenn utvandret i denne perioden og NALs skip fraktet størsteparten av dem. Skipene ble ikke bare benyttet av utvandrere, men også av vanlige reisende inn til “Fremveksten av velferdsstaten og nye transportmidler gjorde sitt til at båtenes betydning ble gradvis mindre”.

Aftenspostens artikkel viser også til en video som du kan se ved å klikke her.

 

 

 

Filed under: Artikler, Uncategorized

Telemarks historie er digitalisert

Telemarks historie er nå digitalisert. Høgskolen i Telemark har utført et omfattende arbeide i denne sammenheng og Telemark Fylkeskommune har beskostet det hele. Telemarkskilder er rett og slett en digital skattekiste med kunnskap om Telemark, gratis og tilgjengelig for alle. Her finner du både historisk- og mer dagsaktuelt materiale. Innholdet omfatter både digitalt materiale som allerede er publisert andre steder, og digitaliserte versjoner av tidligere papirbasert materiale. Telemarkskilder inneholder nå nærmere 200 000 dokumentsider. Nye sider kommer stadig til.

Vi ønsker leserne velkommen til  linken http://www.telemarkskilder.no. Her vil du finne et vell av stoff, både fra din kommune eller Telemark forøvrig. Gjør et dypdykk i Telemarks historie!

Du vil også finne linken til telemarkskilder under fanen “Linker”.

 

 

 

 

 

 

Filed under: Film og media

Lasse Lassen og MT “Stolt Hawk”

Lasse Lassen er medlem av vår sjømannsforening. Han kommer fra Voll i Skien kommune, er utdannet maskinist og seilt “world wide” i 23 år, bl a 17 år som chief. Han har også vært rederiinspektør i 18 år. Lasse er tildelt Norges Rederiforbunds Gullmedalje som et synlig tegn på forbundets anerkjennelse av hans lange og vel utførte tjeneste for norsk skipsfart.
På oppfordring bidrar han gjerne til en artikkel om “min båt”. Båten han har valgt ut var motortankeren “Stolt Hawk”. (Se bildet)). Kort fortalt ble MT “Stolt Hawk”  levert fra Bergen Mek.Verksted i 1960 til rederiet Skibs-A/S Østhav & Skibs – A/S Sydhav, Oslo. Skipet har hatt flere eiere, bl a Jacob Stolt-Nielsen, Haugesund fra 1968-1973. Da skipet ble hugget opp i Barcelona i 1984, var det eid av et italiensk rederi. Lasse var 1. maskinist på MT “Stolt Hawk” mens Stolt-Nielsen eide båten.

For flere opplysninger om båten og historier knyttet til det – se denne linken: Stolt Hawk (3)

Under opphold på Filipinene, fikk Lasse laget et souvernir – malt på et skilpaddeskal. Se bilder nedenfor.

Vi takker Lasse Lassen for et flott bidrag til våre hjemmesider!

Filed under: Bilder og historier