Sildeaften med sang, og gjester

 Spiseaften med sild på menyen  onsdag den 25. april 2018.

Formannen ønsket velkommen:

Kvelden åpnet med å minnes at krigsseilernes talsmann Jon Jon Michelet var gått bort 14. april, det ble lyst fred over hans minne og et minutts stillhet.

Festkomiteen har som vanlig stelt til for oss igjen, i kjent og proffesjonell stil, denne gangen et gedigent sildebord,

Det var fire gjester med tilstede, viseformann Jarle Antonsen og sekretær Anton Smith fra Brevik sjømannsforening, nyvalgt sekretær Tom Andersen i Porsgrunn Sjømannsforening og Morten Sandsmark. De ble ønsket hjertelig velkommen av formann Lasse.

Dette er den siste spiseaften i første halvår 2018, formann benytte anledningen til å oppsummer sitt første halvår som formann.
Vårsemesteret har naturligvis vært spesielt som nyvalgt formann og var spent på hvordan det skulle bli, så er alle bekymringer i så måte blitt gjort til skamme.
Langesund og Omegns Sjømannsforening er en takknemmelig forening å engasjere seg i. Styre og komiteemedlemmer stiller opp i samla tropp og tar sitt tak, selv uten å bli spurt. For hver gang han var innom på «Huset» så var det folk her som holdt på med ett eller annet som gjør kåken enda finere og enda mer motakelig for medlemmer og gjester. 

Så takk skal dere ha, alle som engasjerer seg, ingen nevnt og ingen glemt.

Det var delt ut sanghefter for allsang, vår alles kjære Ragnar var forsanger og utfoldet seg i kjendt stil. Og som vanlig dukket det opp gode historier fra medlemmene. Foreningens sanghefte, redigert av Allan, vår hoffsanger, ble brukt og det var bare god ord om dette initiativet..

Jarle Antonsen, Tom Andersen og Morten Sandsmark holdt taler gjestene komme med hilste fra Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger.  Ragnar Bjørnerud, vår fremste historie forteller satt som vanlig preg på spiseaften med en god tale.

.

Anton Smith takket for maten og taffelet ble hevet. Festen fortsatt i andre etasje der baren var åpen og festdeltakerne hygget seg videre.

Se bilder fra Knut B. I bakgrunn på bilde tre ses vår stuert som alltid leverer.

Filed under: Artikler

Endring i andre etasje

I forbindelse med ombygging av første etasje ble det fattet en beslutning i styret vedrørende andre etasje. Man vedtok og ruste opp med en ny bardisk plassert ved serverings luken i den gamle messen. I tillegg ble det gitt et mandat til huskomiteen om å fjerne den  gamle og et redusert antall bord i gamle messen, slik at den kunne brukes til et samlingsted i tillegg til salongen.

.

Arbeidsfolket klar for servering

Huskomiteen fikk en en ramme på kr 25 000.-, Nå er  arbeidet ferdig og det har gått med kr 24548.-. Det er inklusiv et nytt kjøleskap inn i den nye bardisken og en ismaskin. Den gamle bardisken ble donert til søppelplassen på Eik.

Den gamle bardisken på vei til Eik.

Filed under: Uncategorized

Sjømennenes minnedag 3 september 2017

Langesund og Omegns Sjømannsforening inviterte til feiring av til Sjømennenes Minnedag, som tradisjonelt feires første søndag i september, i 2017 ble det 3. september.

Et arrangementet går på omgang blant sjømannsforeninger i regionen – i år var det vår tur.

Æren ved å arrangerer årets minnedag for sjømenn hadde vi tatt på oss med glede, og forening var innstilt på at dette skulle bli verdig feiring. Noe vi trygt kan si det ble.

Dagen ble behørig feiret med nedlegges av kranser, sjømanns gudstjeneste og bespisning av gjester på huset. Tradisjonsmat fra vår stuert, bacalao med tilbehørere.

Arrangementet startet ved minnestøtten for sjømenn som falt under krigen 1940 til 45. Foreningens medlem Ragnar Bjørnerud hold minnetale over falne sjøfolk og la ned krans. I talen minte Ragnar om sjøfolkenes betydning for utfallet av den 2. verdenskrig. Han trakk også fram lokale personer som bidro gjennom evakuering av nordmenn til Sverige. Koret «Styrbords halser» skapte en flott ramme rundt minnestunden med bl a Ja, vi elsker, Skomvær-valsenog Langesunds sangen.

Ragnar  Bjørnerud holdt minnetralen
og la ned krans på bautaen. Talen kan du laste ned her.

Deretter fortsatte arrangement i Langesund kirke hvor det ble gjennomført en gudstjeneste som var viet sjømenn som var druknet på havet.


Det ble en minnerik gudstjeneste i Langesund kike.

Pensjonert Sogneprest Storaker var liturg, kirkekoret i menigheten, Kor Koselig sang under gudstjenesten. Sognepresten tok utgangspunkt i fortellinger rundt kirkeskipene som henger i alle kirker og tradisjonene rundt dette. Det var også nattverd.Sangene som koret sang, hadde også sitt utspring fra livet på havet. Finn Arild Arntzen fortalte om opprinnelsen for minnestøtten på utsiden av kirken. Da han var Kirkegårds verge hadde folk kommet og etterlyst en plass å legge ned blomster for de som var forsvunnet på havet og som ikke hadde egen gravplass. Han hadde da fått laget minnestøtten og plassert den ved siden av utgangen fra kirken.

Gudstjeneste ble avsluttet med kransepålegging på minnestøtten, for sjømenn som fant sin grav på sjøen.

 
Formann Rolf Formo la sammen med arrangementsleder Knut Bjerke ned krans på minnestøtten etterfulgt av korsang.

Hilsen med blomster er sendt til sogneprest Kjell Storaker og organist Signe Pande i dag:

«Tusen takk for en flott og inkluderende sjømanns-gudstjeneste til minne om sjøfolkene på Sjømennenes Minnedag. Det var bare positive tilbakemeldingerfra alle tilreisende Sjømannsforeninger. Nydelig fremførte sanger av «Kor koselig» og veldig passende musikk. En stor takk til alle».

Sjømansforeningen med gjester tok seg videre med en omvisning og informasjon om Langesund for våre gjester, og til huset hvor det var et stilig arrangement med påfølgende bespisning med tilbehør. Stuert og hans mannskaper hadde dekket til for et festmåltid med bacalao.

 

I underkant av 40 deltaker fra 7 forskjellige Sjømannsforeninger deltok på minnemiddagen i vår nye spisesal. Det ble servert Bacalao med tilhørende drikke i tradisjonell stil. Formann Rolf formo åpnet  – ønsket velkommen til bords og ga deretter ordet til Toastmaster – Knut Bjerke. Kai Th. Lunde fra Brevik og Omegn Sjømandsforening fremførte en appell til deltakende Sjømannsforeninger om neste års arrangement. Sandefjord Sjømannsforening påtok seg spontant å arrangere neste års Sjømennenes Minnedag.

Lasse Lassen holdt en glimrende tale til sjøfolkene og Kai Th. Lunde takket for maten. Etter middagen gikk våre deltakere og gjester opp i 2.etasje og fikk servert kaffe og avec for de som ønsket det. Et hyggelig samvær med mange gode sjømannsvenner ble avsluttet ca. kl.1600 som var etter programmet. Talen til Lasse kan du laste ned her.

Klokka ble rundt 17 før de siste forlot lokalet.

 

Filed under: referat, Uncategorized

Skifte i WEB-redaksjonen

Web-redaksjonen har, fra starten i 2007 og fram til dags dato, bestått av Trygve Thorstensen (red.) og Rolf Formo (ass. red). Ifm websidenes markering av 10-årsjubileum nylig, ønsket webredaksjonen avløsning. Nye krefter ville kunne tilføre redaksjonen en videre positiv utvikling, være nyskapende og gi fornyet- og positivt engasjement til denne funksjonen.

Foreningen har vært så heldig og fått interesserte medlemmer til å utgjøre en redaksjonskomite. Styret besluttet i møte 23.8.17 at Bjørn Reime, Tor A Dahl og Leif Vidar Hansen skal inngå i komiteen. Redaksjonskomiteen vil i nær framtid utpeke ansvarlig redaktør blant disse tre.

Opplæring av redaksjonskomiteen har pågått i noen tid. Den nye redaksjonen tar over 1.9.17 og vi ønsker lykke til! Avtroppende redaksjon takker for seg.

Nedenfor ser dere bilde fra opplæringen av medlemmer i den nye webredaksjonen.

 

 

 

 

 

 

Filed under: Uncategorized

Høstens aktivitsplan er klar

Styremøtet 23.8.17 sluttet seg til forslaget til aktiviteter for kommende halvår og ser slik ut:

23.08. Medlemsmøte uten fast agenda
03.09. Sjømennenes Minnedag – se egen artikkel på disse sider
06.09. Temaaften v/repr fra Fjord Line
20.09. Spiseaften, meny bacalao
04.10. Temaaften v/Dag Holmer
18.10. Spiseaften, meny hvalbiff
01.11. Temaaften v/Ivar Nefstad
17.11. Spiseaften, meny erter, kjøtt og flesk. Merk at denne spiseaften er lagt til en fredag og ledsagere vil bli invitert!
29.11. Temaaften v/professor Ola Flåten
13.12. Spiseaften, meny julemat.

Aktiviteten vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter hvert (noen er lagt ut allerede), med mer informasjon. Følg med på hjemmesidene og hold deg oppdatert.

 

Filed under: Uncategorized

Vi jubilerer!


På  Generalforsamlingen i 2007, besluttet Langesund og Omegns Sjømannsforening, etter et forslag, enstemmig å opprette en web-side, eller hjemmeside på nettet, om man vil. Forslagstilleren ble valgt til redaktør og Rolf Formo som assisterende redaktør .  Sånn ble det og slik har det vært fram til dags dato – 10 år senere.
Ti år på nett og det må markeres!
..og vi kommer ikke utenom et lite tilbakeblikk:
Med god støtte fra et firma i Kragerø med ivrige og dyktige designere, startet vi opp og konstruerte vår hjemmeside. Hva skulle vi ha med, hvordan skulle sidene se ut, hvordan skulle det hele bygges opp – ja , i det hele tatt – hva ville foreningen med sin hjemmeside? Med forankring i styret ble sidene publisert første gang 11. mai 2007! I store trekk er ideene fra 2007 beholdt, og for de som måtte huske, vil man se at sidene i dag har mange likhetstrekk med de opprinnelige. Det betyr ikke at det ikke har skjedd en utvikling. Redaksjonen (red.) synes selv den har vært ganske kreativ og sidene  har utviklet seg i takt med nye ideer og impulser fra foreningen og “omverdenen” for øvrig.

Red. har hatt flere forskjellige firmaer som støtter den tekniske driften av sidene. Det startet med et Kragerø-firma (Think Page), så til IT4You, til Procano og til dagens tekniske støtte som er Oslo-firmaet Fjellvann Media. Årsaken til skifte av firma i denne sammenheng, skyldes konkurser og endringer av firmaenes satsningsområder. Felles for alle firmaer er god støtte og rask respons på våre behov. Vi har grunn til å være fornøyd under vekslende “forhold” fordi hjemmesidenes nedetid er svært beskjeden.

Red. tør si at leserne tok svært godt i mot hjemmesidene fra første stund. Antall treff på sidene bekrefter det. I løpet av 10-årsperioden har mer enn 110 000 lesere besøkt hjemmesidene – ca 50% av de besøkende er til enhver tid unike. Det er spesielt interessant å se av statistikk at sidene har lesere over hele verden. Red. har mottatt utallige henvendelser fra lesere som har spørsmål eller merknader til artikler som er publisert. Slikt gir inspirasjon til arbeidet!

Red. hadde fra starten en ide om at hjemmesidene ikke skulle påføre foreningen kostnader. Det har vi lykkes med da flere sponsorer stiller opp og pryder sidenes venstre marg med reklameinnslag. Det er vi er takknemlig for.

“Formålet med hjemmesidene er, åpent og for all verden, å presentere vår forening, dens historie og aktiviteter.” Red. mener den lever opp til formålet. Det er hevet over tvil at hjemmesidene bidrar til å sette sjømannsforeningen på kartet, og til en positiv profilering av den og dens aktiviteter.

Filed under: Uncategorized