Bilde kavalkade fra GF 2019 av Per Flaathe

Formann Lasse ønsker vedkommen

Lasse leser årsberetningen

Møteleder dyp konsentrasjon

Årsmelding studeres nøye

Årsmelding er det viktig å følge med på

Huskomiteen leder gjennomgår årets rapport

Historisk arkiv med Leder Knut B.

Kasserer gjør seg klar til sin gjennomgang

Revisor legger frem revisjonsresultat

Utgående får blomst for innsatsen.

Så var den offisiell GF over og Lasse takker

Gjesten fra Brevik overrekker gave.

Det spises

Torsk lever og rogn på menyen

Det spises

Messeguttene må også ha mat

Alt skal ned

God mat blir bedre med godt drikk

Ragnar og Kåre takker Jørn for maten

God historie er ikke å forakte, fra Ragnar

WEB redaksjon takker Jørn og avtroppende arr. leder for nok et godt arrangement

 

Alle var med.