Kategori: referat

Løypemelding, arbeidet med etterbruk av Croftholmen

Styret i LoOS behandlet på styremøtet onsdag 31.10 referat fra møte med diverse aktør for etterbruk av Croftholmen. Se vedlagte referat med kursiv skrift.

Styret i LoOS ønsker ikke at foreningen skal kontakte den politiske ledelse i Fylkeskommunen på dette stadieum i prosjektet.

Likeledes når det gjelder pressedekning.

Saken stilles derfor i bero fra LoOS sin side, inntil videre.​

Dersom det kommer konkrete initiativ fra Kommunen, Maritime5-Telemark eller fra Kystlaget, så vil Sjømannsforeningen igjen engasjere seg og arbeide for mulig etterbruk av Croftholmen basert på vår rapport av 20.juni 2018.

 

Referat fra møte i Langesund og Omegns Sjømannsforening 25 oktober 2018 kl.1800 til 2000

Til stede fra Sjømannsforeningen:

Lasse Lassen – formann.

Knut Bjerke – foreningens representant i Maritime5-Telemark.

Svein Giskemo – styremedlem i Sjømannsforeningen.

Steinar Ris – invitert til møtet av formannen som rådgiver.

Til stede fra Langesundsfjordens Kystlag:

Bjørn Røbech Heggem Dag Holmer

Til stede fra Maritime5-Telemark:

Kjell Ivar Brynsrud

Tilstede fra Bamble kommune:

Ordfører Hallgeir Kjeldal

Agenda for møtet

 1. Orientering om «Rapport om mulig etterbruk av Croftholmen etter 2021» utarbeidet av Langesund og Omegns Sjømannsforening.
 2. Informasjon om Bamble kommunes arbeide med mulig etterbruk av Croftholmen.
 3. Eventuelt

Referat

Åpning av møtet. Formann Lasse Lassen understreket at hensikten med møtet var informasjonsutveksling.

 1. Knut Bjerke gjennomgikk rapporten og pekte på de utfordringer som ligger i rapporten. Rapporten er levert til Bamble kommune og registrert i postmottak.
 2. Ordfører Hallgeir Kjeldal orienterte om kommunens arbeide med prosessen for mulig etterbruk av Croftholmen:
  1. Bamble kommune er godt fornøyd med den rapporten som er utarbeidet. Den gir et godt grunnlag for kommunens videre arbeide med etterbruk av Croftholmen.
  2. Bamble kommune har etablert et eget prosjekt for Croftholmen.
  3. Prosjektansvarlig er Rådmannen i kommunen.
  4. Kommunen vil hente inn en ekstern rådgiver i den videre prosessen i den hensikt å få inn ekspertise som har erfaring med utvikling av denne type eiendommer.
  5. Fra kommunens side er det ønskelig å få flere offentlige og private aktører med i prosjektet.
  6. Maritime5-Telemark vil ikke bli invitert til å delta i en slik prosjektgruppe, men kommunen ønsker en nær dialog.
  7. Kommunen er i dialog med Fylkeskommunen og har førsterett til å erverve Croftholmen.
  8. Universitetet i Sør-Norge har vist interesse for etablering på holmen.
  9. Det er mulig å benytte eksisterende bygg med oppgradering til spesielle omsorgsplasser for kommunens innbyggere.
  10. Adkomst til holmen gir noen utfordringer med hensyn til fremtidige trafikkløsninger.
  11. Maritime5-Telemark tar gjerne imot en invitasjon til å orientere Fylkeskommunen om vårt arbeide og våre interesser for Croftholmen.
  12. Et koordinert og samlet initiativ til pressedekning er ønskelig når tiden er inne for et slikt initiativ.
  13. Tidsplanen for kommunens fremdrift er noe usikker, men i løpet av 1. halvår 2019, må noe avklares.
 1. Det fremkom under posten eventuelt følgende:
  1. Det er et stort ønske om at Bamble kommune overtar eierskapet til Croftholmen.
  2. Det er et ufravikelig krav om allmenn fri tilgjengelighet og et ønske om mangfold av aktiviteter.
  3. Prosessen om eierskap til Croftholmen bør være på plass før fylkessammenslutningen med Vestfold i 2020.
  4. Det er viktig at Fylkeskommunen ser på Croftholmen som kultur- og samfunnsinteressant objekt med tilhørighet i Bamble.
  5. Et fremtidig Croftholmen med et mangfold av aktiviteter vil være et samfunnsmessig «Fyrtårn» for hele Telemark.
  6. Markedsprisen for Croftholmen kan ikke være spesielt stor med hensyn til de store driftskostnader som knytter seg til holmen samt de formelle vernebestemmelsene som gjelder for holmen.

Møtet ble avsluttet kl.20:00.

Langesund den 27. oktober 2018

Knut Bjerke

Referent

Filed under: Artikler, referatTagged with: ,

Storm suksess med stormsuppe aften og sang kveld.

Musikk og stormsuppe

Dessverre ble det ikke fullt hus da medlemmer fra Styrbord Halser sørget for sang og musikk, mens Jørn serverte stormsuppe onsdag kveld. Humøret og innsatsen ble likevel ikke nevneverdig dempet av den grunn.

Gjensynsgleden med aldrende melodier og tekster sørget for en kjapp øking av pulsen og vibrato i stemmen, da foreningens medlemmer stemte i av full hals til «Sjømann», «Rosa på ball», og alle de andre sviskene som har fulgt foreningens sjømenn opp gjennom årene.

Mellom låtene gikk praten livlig. Slik musikk fremkaller minner på løpende bånd. Gamle distrikter med røde lys, havnekneiper og rullende dønninger preget samtalene. Kanskje lå det en ørliten lengsel i luften.

Styrbord Halser er en stor gruppe sangere og musikere. Vi fikk besøk av John Edvard Bråthen og Roy Lundquist, som førte an i allsangen.

Som kjent duger helten dårlig uten mat og drikke. Vår eminente kokk, Jørn, serverte stormsuppe. Denne fattigmanns sjømannskosten fortjener bedre tykte. I alle fall det Jørn lager, for suppa gikk ned på høykant. Litt enkel smøring av halsen i form av spiritus og øl, skjerpet apetitten, slik at kjøkkengjengen fikk avsetning på middagen.

Musikk og stormsuppe ble lite oppmøte til tross, en skikkelig suksess. Vi håper på flere slike opplevelser.

Foto og tekst ved Per Flåte

Filed under: Artikler, referat

Sjømennenes minnedag 3 september 2017

Langesund og Omegns Sjømannsforening inviterte til feiring av til Sjømennenes Minnedag, som tradisjonelt feires første søndag i september, i 2017 ble det 3. september.

Et arrangementet går på omgang blant sjømannsforeninger i regionen – i år var det vår tur.

Æren ved å arrangerer årets minnedag for sjømenn hadde vi tatt på oss med glede, og forening var innstilt på at dette skulle bli verdig feiring. Noe vi trygt kan si det ble.

Dagen ble behørig feiret med nedlegges av kranser, sjømanns gudstjeneste og bespisning av gjester på huset. Tradisjonsmat fra vår stuert, bacalao med tilbehørere.

Arrangementet startet ved minnestøtten for sjømenn som falt under krigen 1940 til 45. Foreningens medlem Ragnar Bjørnerud hold minnetale over falne sjøfolk og la ned krans. I talen minte Ragnar om sjøfolkenes betydning for utfallet av den 2. verdenskrig. Han trakk også fram lokale personer som bidro gjennom evakuering av nordmenn til Sverige. Koret «Styrbords halser» skapte en flott ramme rundt minnestunden med bl a Ja, vi elsker, Skomvær-valsenog Langesunds sangen.

Ragnar  Bjørnerud holdt minnetralen
og la ned krans på bautaen. Talen kan du laste ned her.

Deretter fortsatte arrangement i Langesund kirke hvor det ble gjennomført en gudstjeneste som var viet sjømenn som var druknet på havet.


Det ble en minnerik gudstjeneste i Langesund kike.

Pensjonert Sogneprest Storaker var liturg, kirkekoret i menigheten, Kor Koselig sang under gudstjenesten. Sognepresten tok utgangspunkt i fortellinger rundt kirkeskipene som henger i alle kirker og tradisjonene rundt dette. Det var også nattverd.Sangene som koret sang, hadde også sitt utspring fra livet på havet. Finn Arild Arntzen fortalte om opprinnelsen for minnestøtten på utsiden av kirken. Da han var Kirkegårds verge hadde folk kommet og etterlyst en plass å legge ned blomster for de som var forsvunnet på havet og som ikke hadde egen gravplass. Han hadde da fått laget minnestøtten og plassert den ved siden av utgangen fra kirken.

Gudstjeneste ble avsluttet med kransepålegging på minnestøtten, for sjømenn som fant sin grav på sjøen.

 
Formann Rolf Formo la sammen med arrangementsleder Knut Bjerke ned krans på minnestøtten etterfulgt av korsang.

Hilsen med blomster er sendt til sogneprest Kjell Storaker og organist Signe Pande i dag:

«Tusen takk for en flott og inkluderende sjømanns-gudstjeneste til minne om sjøfolkene på Sjømennenes Minnedag. Det var bare positive tilbakemeldingerfra alle tilreisende Sjømannsforeninger. Nydelig fremførte sanger av «Kor koselig» og veldig passende musikk. En stor takk til alle».

Sjømansforeningen med gjester tok seg videre med en omvisning og informasjon om Langesund for våre gjester, og til huset hvor det var et stilig arrangement med påfølgende bespisning med tilbehør. Stuert og hans mannskaper hadde dekket til for et festmåltid med bacalao.

 

I underkant av 40 deltaker fra 7 forskjellige Sjømannsforeninger deltok på minnemiddagen i vår nye spisesal. Det ble servert Bacalao med tilhørende drikke i tradisjonell stil. Formann Rolf formo åpnet  – ønsket velkommen til bords og ga deretter ordet til Toastmaster – Knut Bjerke. Kai Th. Lunde fra Brevik og Omegn Sjømandsforening fremførte en appell til deltakende Sjømannsforeninger om neste års arrangement. Sandefjord Sjømannsforening påtok seg spontant å arrangere neste års Sjømennenes Minnedag.

Lasse Lassen holdt en glimrende tale til sjøfolkene og Kai Th. Lunde takket for maten. Etter middagen gikk våre deltakere og gjester opp i 2.etasje og fikk servert kaffe og avec for de som ønsket det. Et hyggelig samvær med mange gode sjømannsvenner ble avsluttet ca. kl.1600 som var etter programmet. Talen til Lasse kan du laste ned her.

Klokka ble rundt 17 før de siste forlot lokalet.

 

Filed under: referat, Uncategorized

Fra nødhavn til skipsverft

Telemark Museum/Bamble Museum arrangerte sommeren 2013 en utstilling i Cudrio Sjøbod, Langesund. Utstillingen tok oss med fra den tiden Langesund var en nødhavn for ca 1000 år siden, fram til Langesund Mekaniske Verksteds slutt i 1968. Utstillingen foreligger nå på nettet.

Utstillingen hadde navnet “Fra nødhavn til skipsverft”. Bak utstillingen sto Bambles egen lokalhistoriker Roger Normann (bildet nedenfor t.v.), som var leid inn av Telemark Museum. Han jobbet fram utstillingen sammen med museumsdesigner Bjørn Helgedagsrud, Telemark Museum (bildet nedenfor t.h.) (klikk på bildene så blir de større)

[twocol_one]
Foto: TA
Foto: TA
[/twocol_one] [twocol_one_last]
Foto: TA
Foto: TA
[/twocol_one_last]

Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: “Fra skipsverft til offshoreverksted”, Grenland Offshore.

Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: "Fra skipsverft til offshoreverksted", Grenland Offshore.
Bilde av Langesund Mek Verksted tatt rundt 1930. Kilde: “Fra skipsverft til offshoreverksted”, Grenland Offshore.

Utstillingen hadde hovedvekt på Langesund Mekaniske Verksted som for om lag 100 år siden ble et mekanisk verksted. Da startet den moderne skipsbyggingen som varte fram til slutten av 1960-tallet. Siste skip som ble bygget var “Stena Britanica”, byggenummer 55, og ble levert i 1967.

Utstillingen var meget publikumsvennlig. Det var tatt i bruk plakater der historiene kom fram i ord og bilder. Det var en viktig målsetting å få fram historien også for besøkende som ikke kjente den fra før. For de som hadde kjennskap til verkstedets historie fra før, var det en meget interessant “repetisjon”. Utstillerne lyktes med, gjennom tekst, gammelt verktøy, modeller og bilder, å formidle en viktig skipsbyggerhistorie fra Langesund. Publikum vi møtte var begeistret.

Nå foreligger hele utstillingen fra Cudrios Sjøbod som nettutstilling! Fra sist sommer og fram til jul har redaksjonen vært i kontakt med Telemark museum om digitalisering av utstillingen. Innleid ekspertise ved Ingrid L Hansen, har stått for nettutstillingen. Hun har også skrevet en artikkel om Langesund Mekaniske Verksted på Wikipedia.

Rett før jul var nettutstillingen ferdig. Telemark Museum hilser oss og sier: “Legg gjerne ei lenke på heimesida dykkar!” Det har vi gjort med glede.

Vi gir oss med presentasjonen av nettutstillingen her og anbefaler leserne å klikke på linkene nedenfor. God fornøyelse!

http://www.telemarkmuseum.wordpress.com

http://www.no.wikipedia.org/wiki/Langesund mekaniske verksted

Som avslutning: Red. synes det er særdeles morsomt at våre websider brukes som kildehenvisning også i denne sammenheng.

Filed under: Historiske godbiter, referat

Gullalderen til norske sjøfolk

Gullalderen til norske sjøfolk

Kristiansunds Skipperforening har gitt ut boken “Fra Tramp til Offshore”. Skipperforeningen vil gjerne presentere boken.

Kristiansund Skipperforening har sendt oss en melding om boken foreningen har gitt ut – “Fra Tramp til Offshore”. Vi bringer gjerne meldingen videre til våre lesere. Boken handler om sjøfolk fra 1945 med gullalderen på 1960-tallet til den moderne sjømann på cruiseskip og supplybåter i dag.

Boken har fått hederlig omtale og mange gode anbefalinger. Forfatter Jon Michelet skriver bl a: “Det er nordmørske sjøfolk som forteller, men boka har mye større spennvidde enn bare Nordmøre og bør kunne engasjere alle som er interessert i moderne norsk skipsfart”.

(Klikk på plakaten t.v. så blir den større.)

Filed under: referat

Historien om frakteskipet “Voorbode”

voorbode

Sommeren 2013 fikk Langesund og Omegns Sjømannsforening en henvendelse fra lokalhistoriker Knut Georg Flo, Bergen. Han jobbet med en film om fraktebåten “Voorbode”” som eksploderte på Bergen havn 20. april 1944. Vårt Historiske arkiv v/Knut Bjerke har bidratt med stoff til filmprosjektet.

“Voorbode” var opprinnelig en fiskebåt. I november 1943 lå båten ved Langesund Mek. Verksted for ombygging til fraktebåt. Les mer om historien her.

Som takk for hjelpen fikk Sjømannsforeningen boken “20 april – en dag i 1944. Eksplosjonsulykken i Bergen”. Boken er skrevet av Odd Strand, utgitt i 2009 og kan lånes ut fra vårt Historisk arkiv.

Du kan også finne historien på “Historiske godbiter”.

Filed under: referat

Pilot Cutters Under Sail

Langesund og Omegns Sjømannsforening har bidratt med stoff til en engelsk bok om losbåter.

For om lag ett år siden fikk redaksjonen spørsmål fra den engelske forfatteren Tom Cunlife om å bidra med stoff til hans bok “Pilot Cutters Under Sail”. Det var naturlig at foreningens historiske arkiv behandlet henvendelsen. Knut Bjerke tok saken.

Boken er nå utgitt og Sjømannsforeningen har fått et eksemplar. Les mer om vårt bidrag til boken med bilder ved å klikke her.

Filed under: referat

Exit “sjømann”

Den 5.11.2012 hadde vi på denne siden, en artikkel med overskriften “Truer sjømannen”. Artikkelen refererte seg til et utvalg som hadde gått gjennom Sjømannsloven. (Les artikkelen lenger nede i “nyhetsarkivet”).

Utvalgets arbeid med en ny sjømannslov har de seneste måneder vært til vurdering og behandling i Nærings- og Handelsdepartementet. Den 20.august 2013 ble den nye loven iverksatt. Den nye Skipsarbeidsloven erstatter den gamle Sjømannsloven som sammen med ILOs konvensjon regulerer sjøfolks arbeids- og levevilkår.

“Dagen i dag (den 20.8. red anm.) er en milepæl for sjøfolk og skipsfarten. De nye reglene betyr en vesentlig styrking av sjøfolks rettigheter”, sa nærings- og handelsminister Trond Giske.

Et viktig punkt i Skipsarbeidsloven er ny terminologi: Av hensyn til kjønnsnøytral lovgivning er uttrykket “sjømann” erstattet med “arbeidstaker” og den nye loven heter derfor Skipsarbeidsloven (og ikke Sjømannsloven).

Andre viktige punkter i loven er:

 • Aldergrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år
 • Stillingsvernet for sjøfolk styrkes
 • Rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved tvist om en oppsigelse er lovlig
 • Utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter
 • Arbeidstakeres rett til drøfting og informasjon styrkes
 • Rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidstakers økonomiske forpliktelser
 • For NIS-skip er det gitt unntak slik at konkurransedyktigheten i NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.
Filed under: referat

Barndom i Langesund

Langesund

Artikkelen “Barndom i Langesund ved århundreskifte” er nedtegnet av postmester Karl Erik Fjeldstad i 1970.

Artikkelen står i Bamble Historielags Årsskrift 1994 og gjengitt i “Det skjer i Bamble”, nr 03/2013. Du kan lese artikkelen ved å klikke her. (Vi gjør oppmerksom på at dokumentet er tungt og det kan ta noe tid å laste ned bildene.)

Artikkelen vil om ikke lenge bli overført til “Historiske godbiter”.

Filed under: referat

Lostjenesten samordnes

Stoa er det mest aktuelle stedet.

Kysverket ønsker å samlokalisere lostjenesten og Trafikksentralen under ett tak. Langesund er det mest aktuelle stedet.

Det var i desember i fjor at Kystverket annonsert etter lokaler slik at Trafikksentralen i Brevik (VTS Brevik), losbåten i Langesund og losene kunne lokaliseres på ett sted for å spare både tid og penger. Losoldermann Geir Eikeland sa den gang til Telemarksavisa at området Stoa var et aktuelt område. Det er kommet flere forslag til lokalisering. Betingelse er at private aktører bygger og Kystverket leier lokaler. Arealbehovet er 800 kvadratmeter og at det er fri sikt til skipsleia. Det er ikke avgjort hvem som får tilbudet og om eventuell utbygger aksepterer Kystverkets betingelser.

Stoa er det mest aktuelle stedet.Stoa er det mest aktuelle stedet. Foto: Telemarksavisa

Filed under: referat