Helge Ødegård

Sjømannen Helge Ødegård, født i 1923, var den siste fyrvokteren på Langøytangen fyr og “mønstret” av høsten 1990 etter 25 år på fyret. Han holder foredrag om fyrets historie fra 1828. Han har vært engasjert politikere i Bamble og er fortsatt engasjert i lag og foreninger. Han har vært medlem av Langesund og Omegns Sjømannsforening siden 1968. Helge Ødegård døde 25.9.2015.

helge_oedegaard
Helge Ødegård (FOTO: TELEMARKSAVISA)

Helge Ødegård har sendt oss to artikler om hans opplevelser i Vesterisen og av 9. april 1940.

Les om “Vestis” forliser her: (05.06.2009)

Les om 9. april 1940 her: (05.06. 2009)

Helge Ødegård har sendt oss tre nye historier som vi har sammenfattet på en side. (07.12.2012)

Les de tre nye historiene fra Helge her.

Helge Ødegård og sønnene Rolf, Hans og Egil har skrevet Minne Band 1 og 2 først og fremst til sin nære familie. Mye er selvopplevd og noe er sagn og minner fortalt av andre. Familen har stilt materialet til disposisjon for Langesund og Omegns Sjømannsforening.

Les minnebindene her. (16.08.2013)