Jan Ragnar Næss

jan_naessJan Ragnar Næss er født og oppvokst i Langesund. Han er født i 1946. Han bor i dag i Krogshavn i Langesund. Jan har vært medlem av Sjømannsforeningen siden 2007 og har vist stor interesse for foreningens virksomhet.

Etter endt skolegang startet han å jobbe ved Norsk Hydro på Herøya. Der var han inntil han gikk av med pensjon i 2007. Jan har vist stor interesse for foreningens virksomhet og har bidratt med historisk materiale som er presentert på foreningens hjemmesidene.

Nå skriver han en historie om sin farfar og historien om Oppbrekningskompaniet i Langesund.

Bakgrunnen for denne historien, som antas som lite kjent blant folk flest fra Langesund og omegn, er et intervju med Jans farfar Christian Næss fra Langesund. Intervjuet ble foretatt i 1941 i forbindelse med at hans farfar og farmor feiret Gullbryllup i Langesund. Historien om Oppbrekningskompaniet i Langesund er hentet fra en usignert avisartikkel i Langesund Blad.

At Langesund hadde sitt eget opphuggingskompani eller (Oppbrekningskompani) for gamle utrangerte skip, er lite omtalt i historiske sammenhenger knyttet til Langesund.

Les historien her