Møteplan 2019

Dato/onsdag Tema Foredragsholder Nødvendig utstyr Ansvarlig fra klubben
090119 Medlemsmøte uten agenda Ingen Lasse
250119 Generalforsamling Ingen, møteleder må velges Videokanon? Lasse
060219 Førerløse Container skip -Yara Birkeland Lars Vårli -Vard Elektro Leif V. Hansen
200219 Spisaften hvalkjøtt Alle sammen Kniv og gaffel Helge- Jørn- Lasse
060319 Chroftholmen etterbruk Knut BJ., Lasse L,. Videokanon Foredragsholderne
20319 Spiseaften Kommer tilbake til meny Arr.komite – Lasse
030419 Temamøte Ikke avklart
240419 Spiseaften Kommer tilbake til meny
080519 Temamøte Ikke avklart arr.komite ???
170519 Fredag Åpent hus Kaffe og kaker ?? diskuteres
Sommerferie
210818 Medlemsmøte uten agenda Mulig tur til Langøya Lasse – Bjørn Heggem
040919 Spisaften Kommer tilbake til meny Arr. komite – Lasse
180919 Temamøte Ikke avklart
021019 Spisaften Kommer tilbake til meny Arr. komite – Lasse
161019 Temamøte Ikke avklart
301019 Sang og musikk med damer Alternative dager Lasse og trubadurgruppen
011119 Fredag Sang og musikk med damer Lasse og trubadurgruppen
131119 Spisaften Kommer tilbake til meny Arr. komite – Lasse
271119 Temamøte-Sjøen og Sjølivet Knut Bj.  Video  Foredragsholder
111219 Spisaften-Juleavslutning Juletallerken Arr. komite – Lasse