Organisasjon

Generalforsamlingen avholdes hvert år i slutten av januar. Da velges foreningens styre som består av 6 personer. I tillegg velges to varamenn, to revisorer og tre personer til valgkomite. Generalforsamlingen kan også beslutte og opprette komiteer ut over dette. For tiden er det to slike komiteer – en huskomité og en festkomité. Styrets medlemmer velges normalt for to år mens varamedlemmer velges for ett år.

Styret for Langesund og Omegns Sjømannsforening 2019:

Formann

Lasse J. Lassen
Kilebygdvegen 6,
3739 Skien

Tlf: 35593252               Ijlassen@online.no 

Per Flåthe

Nestformann

Per Flåthe
Gamle Bamblevei 20,
3970 Langesund

Tlf: 92493039
pflaathe@mac.com

ola_aas Kasserer

Ola Aas
Harald Hårfagres vei 43,
3960 Stathelle

Tlf: 95031687
ola-aas@broadpark.no

Styremedlem             

Leif V. Hansen
Salenveien 1,
3970 Langesund

Tlf: 90871934
lvh1315@gmail.com

Styremedlem

Trygve Thorstensen
Torskebergveien 5
3950 Brevik

Tlf: 90774859
try2@online.no

Jørn Venås Styremedlem

Jørn Wenaas
Wrigthsgate 40,
3970 Langesund

Tlf: 90720056
joern-o@online.no

Varamann til styret Svein Giskemo Huskomiteens leder Leif V. Hansen
Varamann til styret Thor Næss Festkomiteens leder Nils Helgen Nilsen

KOMITEER OG VALGPERIODER

Organisasjon2019-1003