Vel møtt til klubbkveld Onsdag 4. oktober kl 1900 med foredrag av Dag Holmer

Dag Holmer med mange års erfaring fra informasjonsavdelingen i Norsk Hydro og et brennende engasjement for kultur, både i vår kommune og i vårt vakre fylke kommer på besøk. Han vil fortelle om industriproduksjon som en del av vårt bakteppe for vår utvikling.

Helt siden folkevandrings- og vikingtid har vi  i Telemark vært ledende på industriproduksjon, eksport og import. På møtet onsdag 4. skal det handle om industrien i Telemark og hvilken betydning den har hatt for oss telemarkinger; fra fjell til hav – og om hvordan VI FORANDRET NORGE!

Velkommen til et godt møte med et intressant foredrag. Vi starter oppe i salongen og går ned i messen når foredraget starter.